انورلق یرغل، ابرهیم عبرت، جاوید دریځ، وحیدالله ځواکمن، زمری بوستي، اسماعیل وصال، ساپۍ بسمل، عبدالهادي همدرد، سمیرا بهار، تاید افغان، کمال اتحادي او عصمت الله عمري یاد دولس شاعران دي.